Zdvojená podlaha MERO

Kancelárske priestory a technické miestnosti, obzvlášť data centrá, majú stále vyššie požiadavky na flexibilitu. Je to vyvolané razantným vývojom komunikačnej techniky a častou požiadavkou na dodatočnú montáž elektrických vedení. Najvyššiu flexibilitu v tejto oblasti poskytuje systém zdvojenej podlahy. Zdvojená podlaha je charakteristická tým, že je ju možné rozobrať bez deštrukcie v každej jej časti.

Nemecká spoločnosť MERO Systeme GmbH je jedným z najvýznamnejších európskych výrobcov, ktorý vyrába viacero typov zdvojených podláh v špičkovej kvalite.

V šesťdesiatych rokoch, keď počítačová technológia sprevádzaná potrebnými stavebnými službami vstúpila do kancelárskych a administratívnych budov, vznikla potreba "vyvýšených pater" - takzvaných dvojitých podláh. Najmä pre počítačové centrá a káblové rozvádzacie priestory MERO vyvinul špeciálne konštrukcie, ktoré umožňovali prenášať vysoké náklady a inštaláciu dostatočného množstva napájacích vedení naraz.

Vývoj v oblasti podláh s vysokou nosnosťou v posledných rokoch rýchlo pokročil. Na začiatku boli maximálne bodové zaťaženia od 5.000 N do 7.000 N. Systémové podlahy dnes môžu mať bodové zaťaženie viac ako 20.000 N. Okrem aplikácie v oblasti spracovania údajov a služieb v stavebníctve sa stále viac používa aj v mnohých iných oblastiach, ako sú výskumné a skúšobné laboratóriá alebo čisté priestory. Zdvojené podlahy nájdu však uplatnenie aj v tlačiarňach, knižniciach, archívoch, verejných priestoroch s cestnou a osobnou dopravou, ako sú letiská, nákupné centrá a podobne.

Firma MPL TRADING spol. s.r.o. má exkluzívne zastúpenie výrobcu MERO na S