Spodná stavba

Spodná stavba predstavuje výkopové práce a postavenie základov. Základy sú najdôležitejšou časťou stavby. Je to najspodnejšia časť s funkciou bezpečného prenesenia celkového zaťaženia stavby do základovej pôdy/zeme. Je nesmierne dôležité mať dôkladne preštudované výkresy výkopov a základov. Po tom ako geodet presne vytýči osadenie domu sa vápnom zakreslí pôdorys domu na ornici. Následne po vyznačení základnej jamy sa môže začať s výkopmi. Ich výška a šírka závisí od výšky stavby, sklonu kanalizácie, počtu poschodí stavby a podobne. Pred zaliatím betónom sa do výkopov uložia kanalizačné potrubia, inžinierske siete (alebo „inštalácie vody, plynu a kanalizácie), ako aj uzemňujúce časti bleskozvodov. Zároveň je potrebné myslieť na ich priestupy cez steny základov. Po kontrole rovnosti základu sa začína realizovať soklová časť najčastejšie z pevných betónových tvárnic.

Potrebuje poradiť ?
Náš široký sortiment dôverne poznáme.
Spýtajte sa na predajni!
Nájdete nás na adrese
Priemyslená 6, 921 01 Piešťany
Newsletter
Odoslať